Redland Events

  • Launch of Mama Sita's Discover the Taste of Philippine Islands Cookbook
  • Rhythms of Asia - Black Swan Dance Group
  • Bo Cerrudo's Love Songs Around the World
  • Australia Philippines Business Council Executives' Dinner
  • Australia Philippines Business Council Executives' Dinner
  • A Classical Evening with the Filipino Tenors
  • Rhythms of Asia - The Filipino Tenors
  • Launch of Mama Sita's Discover the Taste of Philippine Islands Cookbook
  • Rhythms of Asia - Canto4U
  • Aawitan Kita Operatta

เกี่ยวกับเรา

Redland Events เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมบริษัทเป็นต้นว่าการประชุม  การรณรงค์เพื่อส่งเสริมแนะนำการเสนอ  ผลิตภัณฑ์ใหม่  การจัดนำเที่ยวให้เป็นรางวัลเพื่อกระตุ้นการจำหน่าย  และอื่นๆตลอดจนการจัดการแสดงและงานมหกรรมทางด้านวัฒนธรรม  เราเสนอบริการที่ได้ผลคุ้มค่าและเน้นตรงเป้าหมายที่ท่านต้องการบรรลุผล ทีมงานระดับมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในการจัดบริการให้แก่ลูกค้า ในทั่วทุกมุมโลกที่ประสงค์เข้าถึงบรรดาผู้ที่อาจเป็นผู้ใช้บริการ  เรารักษาการติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดาธุรกิจและลูกค้าในบริเวณท้องที่


เรามีความชำนาญในการจัดงานมหกรรม  ขอให้เราปลดเปลื้องภาระความกังวลที่ไม่จำเป็นจากท่าน   ขอให้เราช่วยลดการเสี่ยงที่อาจจะมีให้น้อยที่สุด  และช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ไม่มีโครงการใดที่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปสำหรับเรา    เราสามารถจัดกิจกรรมทั้งโครงการให้แก่ท่าน หรือจัดทำเป็นบางส่วน – เท่าที่ท่านคิดว่าเหมาะสม เรายินดีทำการติดต่อปรึกษาหารือความต้องการของท่านพร้อมเสนอราคาโดยไม่คิดมูลค่า ติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์หมายเลข +61280642422หรือโดยทางอีเมลที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วิธีการของเรา

เราจัดกิจกรรมให้แก่ท่านโดยใช้วิธีการยืดหยุ่นในการพิจารณางานขั้นต้นเราใคร่มีโอกาสพบปะกับท่านแต่เราเข้าใจว่าอาจเป็นไปไม่ได้เสมอไป  โดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ต่างประเทศ   เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เสมอทางโทรศัพท์   ทางอีเมลหรือโดยการใช้เทคโนโลยี่อย่างอื่น  ระหว่างที่มีการติดต่อกันครั้งแรก  เราจะปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมของท่าน  วัตถุ ประสงค์  ในการจัด และผลที่ท่านต้องการได้รับ   เนื่องจากเวลาของท่านมีความสำคัญ  เราจะพยายามได้ข้อมูลให้มากที่สุดจากการติดต่อครั้งแรกนี้   เพื่อว่าเราจะสามารถส่งข้อเสนอให้ท่านได้พิจารณาและปรึกษาหารือหากท่านต้องการ   ท่านจะได้รับการติดต่อที่เอาใจใส่งานจากทีมของเราที่มีศักยะภาพสูงที่พร้อมช่วยเหลือท่านในทุกวิถีทาง     จะมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างเราทั้งสองฝ่าย   เพื่อให้แน่ใจว่าทำการตัดสินลงความเห็นได้รวดเร็ว และงานดำเนินไปอย่างราบรื่น  ท่านจะมีโอกาสได้พบปะกับทีมงานของเราผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมของท่าน   ทั้งนี้อาจจะเป็นในขณะที่ทำการตกลงมอบให้เรา ดำเนินการ  หรือในโอกาสต่อมาโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของท่าน    เราจะใช้เทคโนโลยี่  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และทำการทดสอบและ “ทำการซ้อม”  เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นงานมหกรรมที่มีคุณภาพและ “ปราศจากความผิดพลาด”


ในระหว่างที่มีงานมหกรรม  ท่านจะได้พักผ่อนและชื่นชมกับผลงาน  ขณะที่เราเป็นผู้ทำงานทั้งหมดที่ท่านกำหนดและมอบหมายให้เราทำ  หลังเสร็จงานเราจะจัดทำการประเมินผลของงาน และเสนอการออกความเห็นที่ได้รับหรือทำรายงานเสนอแก่ท่าน ถ้าท่านต้องการ

ประสบการณ์ของเรา

ทีมงานของเรามีประสบการณ์หลายด้านในการจัดดำเนินงานมหกรรมมามากกว่า30ปี   ผู้บริหารกิจกรรมของเราล้วนมีประสบการณ์จัดมหกรรมให้แก่ทั้งองค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐบาลทั้งขนาดเล็ก  ปานกลางและขนาดใหญ่   ทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเรามีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี่สื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย     ทีมนักออกแบบและช่าง ภาพผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์ล้ำยุคของเรา  ล้วนมีศักยะภาพที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ  และมีความสามารถเพิ่มประเด็นอันเป็นจุด “เด่น”  ที่สุดให้แก่งานมหกรรมของท่านเหล่านั้น    ประสบการณ์  ศักยะภาพ  และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ของ    เรามีเพียบพร้อมไว้เสนอต่อท่าน